Kampregels

 • Bij aankomst dient men zich te melden bij de kampwacht/beheerder.
 • Alleen auto’s met groot materiaal (tenten, kookspullen e.d.) mogen voor laden en lossen doorrijden naar de schuilhut; direct uitladen en daarna naar de parkeerplaats. Het pad naar de schuilhut is alleen geschikt voor aanhangers, bestelbusjes en een kleine vrachtwagen. Grote vrachtwagens blijven bij de dijk staan. Exacte losplaats in overleg met de kampwacht.
 • Voor het vervoer van materiaal op het terrein zijn karren beschikbaar. De karren na gebruik altijd weer terugzetten, want ook andere groepen willen ze gebruiken
 • Caravans, vouwwagens en honden worden niet toegelaten. Kamperen alleen op basis van tenten.
 • Gebruik van stroom aggregaten alleen in overleg met de kampstaf
 • Afval wordt gescheiden: glas; plastic en karton/papier in de juiste container bij de afwasplaats; restafval in de groene container op de parkeerplaats. Bij twijfel afval als restafval behandelen. Kartonnen melkpakken (ook van yoghurt en vla) horen bij restafval; halfvolle potten (met bv jam of mayonaise) horen eveneens bij restafval.
 • De kampeerders hebben, afhankelijk van het aantal groepen op het terrein, één of meerdere keren corvee. Op aanwijzing van de kampwacht worden dan door de groep de toiletten en doucheruimtes schoongemaakt.
 • Ga netjes met terrein om, dus geen afval in bosjes of sloten; gebruik de afvalbakken; houdt toiletten zo netjes mogelijk etc….
 • Geen hout in sloten; geen stenen gooien (bv richting honden, paarden buren)
 • Percelen van de buren, manege, waterreservoir en kassen zijn verboden gebied
 • Voor kampvuur altijd overleggen met de kampwacht
 • Er ligt voldoende stookhout op de grond; zelf kappen van takken of nog staande bomen is niet toegestaan
 • Gebruik schuilhut kan, maar altijd even overleggen met kampwacht; in drukke weken vastleggen wie wanneer de schuilhut gebruikt
 • Er liggen drainagebuizen en andere leidingen op het terrein. Als het nodig is om een klein gat te boren in de grond, dan overleggen met kampwacht.
 • Verder graven van gaten e.d. is verboden
 • Er mag gefietst worden op het pad tot aan de schuilhut; daar dient men af te stappen en verder te lopen
 • Vanaf 23.00 tot 7.00 dient het rustig te zijn op het terrein
 • Op het gehele terrein dient een fluisterstilte in acht genomen te worden vanaf 22.00 tot 07.00 uur. Ook de rest van de dag is geluidsoverlast ongewenst. Geluidsinstallaties dienen alleen in het door u gehuurde veld hoorbaar te zijn. Bij meldingen van geluidsoverlast van overige gasten of omwonende, schriftelijk of mondeling en na een waarschuwing van de kampstaf, behouden wij het recht om u €50 euro in rekening te brengen of u van het terrein te verwijderen.
 • Radio’s en andere geluidsdragers zijn in principe niet toegestaan
 • Bij vertrek wordt het terrein schoon achtergelaten; alvorens te vertrekken, meldt men zich netjes af zodat de kampwacht kan controleren of alles goed is.
 • Bij calamiteiten wordt in principe verzameld op het parkeerterrein; daar controleren of men compleet is; verder aanwijzingen kampwacht volgen.
 • We respecteren onze mede-kampeerders en terreinen waar andere groepen kamperen worden niet betreden. Lege velden mogen voor spelen worden gebruikt
 • Neem een ingevulde deelnemerslijst mee met naam en geboortedatum en lever deze bij aankomst in bij de kampwacht. Deze wordt, na afmelding bij de kampstaf, retour gegeven of door ons vernietigd. Een cvoorbeeld van de deelnemerslijst is te vinden op de pagina bij reserveringen

Bij grotere evenementen zullen aparte verdere afspraken gemaakt worden ivm de bijzondere omstandigheden